Er mag alleen met Paintballs die door C.L.A.N. geleverd worden gespeeld! Alleen C.O.D.. Each participant, needs to know and accept the house rules. Please always keep those regulations in mind (on and off the field). Own markers must meet the general requirements given by the Dutch weapon law. Adjustments and modifications have to be handled at your own risk. Wij laten camo kleding, een maximale druk van HP300 & 300FPS toe! En vergeet niet: Fair play = Meer plezier


 Veiligheidsregelement & Huishoudelijk regelementPaintballvereniging C.L.A.N. Arcen.
Afdeling 1: Regels met betrekking op het gebruik maken van Paintballmarkers en het daarvoor bedoelde terrein en regels.

Artikel 1: Grondregel
Ieder lid vd vereniging (ook dagleden) dienen ten allertijden er van bewust te zijn dat verantwoordelijkheidsbesef
de grondslag is van het hanteren van Markers en toebehoren.

Artikel 2: Kennis en kunst
Het is verboden om een Marker te hanteren, (behalve onder leiding,met toestemming en onder toezicht van een instructeur), als men niet:
- de basis theorie van een Marker volledig beheerst
- de nodige praktische ervaring heeft opgedaan
- de veiligheidsregels niet goed kent

Artikel 3: De Marshall
De Marshall heeft de leiding over de veiligheid in het veld en in de veiligheidszone.
De Marshall dient ten alle tijden gehoorzaamd te worden.
De beslissingen van de Marshall zijn bindend,en pas bespreekbaar in de veiligheidszone..

Artikel 4: Onderhoud en aanpassingen (moddificaties) van Markers.
Markers mogen alleen gebruikt worden als deze in goede staat verkeerd,en op de juiste druk staat afgesteld (niet boven de 300 FPS!!).
Mensen die hun Markers zodanig aanpassen,zodat deze in strijd zijn met de NederlandseWapenwet, zijn hier
ten alle tijden ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR.

Artikel 5:: Verantwoordelijkheid voor Markers en randapparatuur
Diegenen die Markers en andere benodigdheden van C.L.A.N. huren of in eigendom hebben, zijn ten alle tijden, ook buiten trainingen en wedstrijden hiervoor verantwoordelijk. Paintballs mogen alleen door C.L.A.N verstrekt zijn ivm inachtname Milieu en veiligheid.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
C.L.A.N. stelt zich niet aansprakelijk voor schade en of letsel!
Veiligheidsregelement en Huisregelement ,dienen ten alle tijden streng nageleefd te worden,en ieder die zich op C.L.A.N. terrein bevind en hiervan gebruik maakt dient deze regels te kennen. Iedereen bevindt zich op dit terrein op eigen Risico!.

Artikel 7: Gedragscode
- Discriminatie en ander agressief gedrag wordt niet getollereerd en bestraft met mogelijke schorsing of verwijdering uit de vereniging.
- Alcohol en Drugs tijdens en tussen de Paintballspellen zijn NIET toegestaan!
- Afval gooit men in de hiervoor bedoelde afvalbakken of zakken.
- Veiligheid staat voorop,spreek andere mensen erop aan als deze niet handelen volgens C.L.A.N. regelgeving.

Artikel 8: Veiligheidsregelement
01. Behandel elke Marker als geladen.
02. Richt nooits op mensen in de veiligheidszone.
03. Marker dient voorzien te zijn van een deugdelijke Barrelsock of Barrelstop.
04. Het betreden van het speelveld moet altijd met een voor Paintball bestemd Masker op.
05. Het masker mag nooits in het speelveld afgedaan worden.
06. Men dient altijd de aanwijzingen van de Marshall op te volgen.
07. Voor aanvang van een spel dient men de Marker te chronen en op de juiste druk af te stellen,deze mag de 300 FPS niet overschrijden.
08. Testschieten gebeurt altijd op de daarvoor bestemde schietbaan,en nergens anders!.
09. Het gebruik van Pyrotechnische spullen is niet toegetsaan ,daar wij midden in een Bosgebied zitten.
10. Ieder lid dient zich ervan bewust te zijn dat hij / zij met hogedruk bezig is, en daarom ook hierna te handelen (geen flessen overvullen enz.).